· 

Biggie

Uit verschillende experimenten is gebleken dat de cognitieve vaardigheden van een varken vergeleken kunnen worden met die van een kind van 4 jaar. Ze hebben een geheugen en kunnen abstract denken. Ze kennen hygiene en spreken hun eigen taal. En net als honden luisteren ze naar hun naam en zijn er vele verhalen van varkens die hun baasjes redden in nood.

 

In Nederland worden er jaarlijks meer dan 30 miljoen biggen geboren. Het grootste deel wordt niet ouder dan zes maanden. Al direct aan het begin van dat korte leven wordt hun staartje er zonder verdoving afgebrand. Daarna worden ze in sneltreinvaart vetgemest tot rond de 100 kilo in een piepkleine stal. Dat is voor geen enkel dier een pretje, maar zeker niet voor het superslimme varken.

 

Wil je meer weten over varkens in de vee-industrie en zou je een bijdrage willen leveren aan betere leefomstandigheden? Ga dan naar https://www.varkensinnood.nl.

 


ENG:

 

What is the difference between a piglet and a puppy? Various experiments have shown that the cognitive skills of a pig can be compared to those of a 4-year-old child. They have a memory and can think abstractly. They know hygiene and speak their own language. And like dogs, they listen to their name and there are many stories of pigs that save their owners in need.
In the Netherlands, more than 30 million piglets are born every year. Most of it is not older than six months. Right at the beginning of that short life, their tails are burned without anesthetic. Afterward, they are fattened up to around 100 kilos in a tiny stable. That is no fun for any animal, but certainly not for the super-smart pig.
Do you want to know more about pigs in the livestock industry and would you like to contribute to better living conditions?
Then go to https://www.varkensinnood.nl.

 

 

Susan Steenhuis Art

Lauriertstraat 80

5643 AZ Eindhoven

susansteenhuis@gmail.com

kvk: 70414297

  • Geen verzendkosten
  • 30 dagen gratis retourneren
  • Uniek en authentiek

 

 

 

Veilig online betalen via uw eigen bank.


© 2019 Susan Steenhuis Art